Ventilationsmontör steg 1

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Mål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll

  • Systemuppbyggnad, systemförståelse, material, montage
  • Beteckningar, symboler och beteckningar enligt BSAB-systemet och Bygghandling 90
  • Ritningsläsning, ritningars uppbyggnad och hur en ritning läses, inledande om brandskydd i utförande entreprenad
  • Värmeåtervinning, olika system för att återvinna energi ur ett ventilationssystem
  • Ventilation och Brand, skydd mot brandspridning via ett ventilationssystem, totalentreprenad
  • Entreprenadkunskap, grunder i entreprenaders upphandlingssystem
  • Byggprocessen, byggprocessen enligt BSAB och AMA

Förkunskapskrav

Minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Omfattning

1 dag

Övrigt

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg ett av tre i en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

5 200 kr