Ventilationsmontör steg 3

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Mål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll

  • AF, ABT, beskriver hur ABT systemet fungerar, samt koppling mot AMA AF
  • Kalkyl, kalkylmodeller och anbudsskrivning, tid-, betal- och inköpsplaner
  • Mätteknik, grunder i mätteknik, teoretisk genomgång, inga praktiska moment
  • Kontroll och provning, genomgång av kontroll och provning efter slutförd entreprenad, dokument enligt AMA
  • Drift- och underhållsinstruktioner, beskrivning av DU-instruktioner för ventilationssystem
  • Service och underhåll
  • Slutdokumentation, vilken dokumentation som bör upprättas efter avslutad entreprenad, dokument enligt AMA
  • Efterkalkyl, syftet med att genomföra en efterkalkyl
  • Affärsmannaskap, krav på företag och medarbetare

Förkunskapskrav

Att ha genomgått steg 2 med godkänt resultat.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg tre av tre i en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

Bokning och mer info här

Pris

9 100kr