Ventilationsmontörsutbildning

För dig som är anställd på ett ventilationsföretag och vill utbilda dig till certifierad ventilationsmontör har IUC tillsammans med Svensk Ventilation tagit fram denna utbildning.

Under en 6-månadersperiod varvar du teoretiska utbildningsveckor på IUC, med praktiska träningsveckor på företaget. På IUC blir du utbildad av våra duktiga lärare och konsulter. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna ventilationsmontörer.

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna kvalitetssäkra arbeten och undvika reklamationer och ”backjobb”. Med rätt grundkunskaper är det lättare att göra rätt redan från start.

Mål

Målet är att ge dig rätt kunskaper för att kunna arbeta som ventilationsmontör. När du avslutat utbildningen med godkänt resultat får du ett utbildningsbevis. Har du även två års praktisk erfarenhet i yrket erhåller du ditt certifikat. Detta är en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

Efter avslutad utbildning kommer du som kursdeltagare att ha:

  • Kunskaper om ventilationssystem och dess funktioner
  • Färdigheter att utföra ett ventilationssystem
  • Kompetens att arbeta i en ventilationsentreprenad som ventilationsmontör

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i branschen. Den passar även dig som arbetat en längre tid som ventilationsmontör och vill får djupare teoretiska kunskaper.

Kursupplägg och innehåll

Sex teoretiska enveckorsperioder på IUC varvas med treveckorsperioder på din arbetsplats.

Under utbildningsveckorna varvas föreläsningar med grupparbeten och eget arbete. Ni arbetar med ”case” från verkligheten och du och dina kurskamrater kommer med säkerhet att ha intressanta samtal och utbyta mycket erfarenheter under utbildningens gång.

Period 1

Introduktion; genomgång av utbildningen, lär känna lokaler och personal.
Systemkunskap; här går vi igenom hur olika ventilationssystem är uppbyggda, denna del berör även komponentkännedom.
Lagar och regelverk; i detta pass går vi igenom de lagar och regelverk som styr ventilationskraven i en byggnad, till exempel BBR, Arbetsmiljölagen, Plan och Bygglagen.

Period 2

Klimat; vi arbetar med de krav på inomhusklimat och luftflödeskrav som regelverken styr.
Dimensionering av ventilationssystem; momentet består av beräkning av flöden, tryckfall, dimensionering av fläktar, dock inte på konstruktörsnivå. Detta för att få kunskap om vad som kan påverka hur ett system fungerar.
Ritteknik; det är viktigt att kunna läsa ritningar och flödesscheman. Även styckning och beredning av ett ventilationssystem är viktigt att kunna för en ventilationsmontör.

Period 3

Mätteknik; vi gör mätningar i ventilationssystem på plats i IUC:s nya utbildningsplats för ventilation, detta för att få ökad förståelse för systemen.
Injustering; momentet ger ökad förståelse för luftens rörelser i ett ventilationssystem och vad som påverkar att vi får ut rätt flöde i alla don.

Period 4

Elsäkerhet; att känna till vilka regler som gäller för elarbeten i ett ventilationssystem är viktigt. Vi utför mätning på elinstallationer som till exempel motorer, givare och liknande.
Styr och övervakning; för att få kunskap om tänkta funktioner i ett ventilationssystem bör ventilationsmontören ha grundläggande kunskaper i styr och regler i ventilationssystem, detta för att kunna läsa driftkort.

Period 5

Byggprocessen; vi lär dig flödet i projektet och de olika stegen i en byggprocess, från upphandling, projektering och genomförande till besiktning och förvaltning.
Entreprenadjuridik; för att kunna arbeta på rätt sätt måste du som ventilationsmontör förstå avtal mellan beställare och entreprenör, avtal mellan privatperson och entreprenör för att få en väl genomförd entreprenad.
Affärsmannaskap; Goda relationer till kunder och andra aktörer på arbetsplatsen är viktigt för att behålla de kunder du har och för att attrahera nya.
Arbetsmiljösystem; alla arbeten styrs av arbetsmiljöplaner och kontrollplaner. Här går vi igenom dess uppbyggnad, funktion och även BAS P/U.
Kvalitetssystem; även kvalitetsplaner och checklistor/egenkontrollsystem styr en entreprenad. Här går vi igenom vikten av att ha koll på kvalitetssystemet.

Period 6

DU, Kontroll och provning; Drift och underhållsinstruktioner. Efter avslutad entreprenad övergår entreprenaden i förvaltningsskede. Här går vi igenom förvaltningsteknik och fastighetsägarens behov.
Service och underhåll; hur ett ventilationssystem underhålls är viktigt för effektiv energianvändning och för ett bra inomhusklimat. Vi går igenom hur ett ventilationssystem underhålls på bästa sätt.
Befattningsbeskrivningar; beskrivning av karriärvägar för en ventilationsmontör, när denne vill utbilda sig vidare.
Avslutning; vid avslutningsceremonin delar vi ut utbildningsbevis.

Förkunskapskrav

Det krävs inga förkunskaper, det är dock lämpligt att du arbetat minst ett halvt år innan utbildningen för att du ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen på bästa sätt.

Omfattning

Sex månader

Övrigt

Utbildningen genomförs delvis i teorisal och delvis i IUC:s moderna ventilationslabb, där förevisningar i systemuppbyggnad samt tekniska lösningar sker.

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

66 500 kr