Ventilationsteknik

Genom vår kurs i ventilationsteknik får du goda grundkunskaper kring ventilationssystemens uppbyggnad och teknik. Dessa kunskaper har stor betydelse för att kunna skapa ett bra inomhusklimat och kunna arbeta rätt med energieffektiviserande åtgärder och rådgivning.

Kunskap i ventilationsteknik blir viktigare i takt med allt högre satta energimål och allt mer komplicerade funktioner i systemen. Ökad energieffektivisering av såväl befintliga bostäder som nybyggnation kan bidra till stora energi- och ekonomiska besparingar för såväl fastighetsägare som samhälle.

Mål

Målet med kursen är att ge dig goda kunskaper i hur ett ventilationssystem är uppbyggt och fungerar. Efter avslutad kurs i ventilationsteknik kommer du som kursdeltagare att ha:

 • Kunskaper om krav på luftkvalitet
 • Färdigheter i att bedöma ventilationssystem
 • Kompetens att energieffektivisera ett befintligt ventilationssystem

Målgrupp

Kursen passar dig som är servicetekniker, ventilationsentreprenör, drifttekniker eller fastighetstekniker och dig som behöver kunskaper om ventilationsteknik.

Kursinnehåll

 • Ventilationsteknik S-, F- och FTX-system
 • Luftkvalitet, klimat, normkrav
 • Funktion och uppbyggnad
 • Ventilationsprinciper, luftföring
 • Installationskomponenter
 • Fläktar, remdrift
 • Värmeväxlare, värme/kylbatteri/filter
 • Orientering om mätmetoder
 • Drift och underhåll av ventilationsanläggningar

Förkunskapskrav

Matematiska grundkunskaper samt att du bör arbeta med ventilation i någon form för att tillgodogöra dig utbildningen.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen genomförs i teorisal medan förevisningar i systemuppbyggnad samt tekniska lösningar sker i IUC:s ventilationslabb.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

Tips

Kursen Ventilationsteknik kan läsas separat för att få goda grundkunskaper om ventilationssystem och dess funktioner. Vill du fullt ut kunna energieffektivisera ett ventilationssystem rekommenderar vi dig att även gå kurserna Mätning av luftflöden och Injustering av luftflöden.

 

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

10 300 kr