Beslutsschema för ekodesignförordningen om ventilation

Hjälp för den som undrar om ett luftbehandlingsaggregat omfattas av ekodesignförordningen EU 1253/2014.

Svenskspråkig version av flödesschemat i Eurovents och EVIA:s engelskspråkiga Guidance Document on Ecodesign requirements for ventilation units.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner