REACH

Kemikalielagstiftningen REACH trädde i kraft den 1 juni 2007.

Lagstiftningen gäller stegvis så det finns tid att förbereda sig. Men för den som hanterar kemikalier, och det gör alla byggföretag, är det hög tid att att sätta igång.

Ta del av den information som skickades ut i februari 2011 om nya kemikaliekrav nedan. Kraven i artikel 7.2 och bilaga XIV till Reach börjar snart gälla.

Information om nya kemikaliekrav (PDF)