Arbetsgång för standardisering

Det är medlemsföretagens anmälda personer som gör själva arbetet, genom att

  • ge förslag till nya och ändrade standarder
  • kommentera förslag och svara på frågor från SIS, CEN och ISO
  • delta i möten i kommittéer och arbetsgrupper.