AER – Svensk Ventilations tidning

Utgiven 5 april 2016

Frisk inomhusluft viktig för folkhälsa och konkurrenskraft

Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och användning av ny teknik. Men konkurrensen om tätpositionen hårdnar, vilket ställer allt högre krav på vår kompetens och innovationsförmåga. Och det är väl känt att bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi ska vara produktiva och kunna ta kloka beslut. Moderna ventilationslösningar är en säker väg för att vi ska kunna prestera optimalt under hela arbetsdagen.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Bläddra