Årsverkningsgrad för värmeåtervinning

Utgiven 29 november 2013

Riktlinjer för redovisning av produktdata

Dessa riktlinjer visar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare ska beräknas med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare. Riktlinjerna omfattar förutsättningar och metoder för båda varianterna:

  • årstemperaturverkningsgrad
  • årsenergiverkningsgrad

Om verkningsgraden ska användas för vidare beräkning ska redovisningen i första hand lämnas som årstemperaturverkningsgrad.

Riktlinjerna har skrivits på uppdrag från Styrgrupp Produkter av en särskild arbetsgrupp med representanter från Aircoil, Fläkt Woods, IV Produkt, REC‐Indovent, Swegon, Systemair, Vent&Energi och Voltair.

2016-02-03
Fråga:
Riktlinjerna hänvisar till Meteonorm för klimatdata. I Meteonorm kan man välja temperaturperiod 1961-1990 eller 2000-2009. Vilken period ska man välja?
Svar: Man ska välja den mest aktuella tillgängliga tidsperioden, i nuläget alltså 2000-2009.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner