Årsverkningsgrad för värmeåtervinning

Utgiven 29 november 2013

Riktlinjer för redovisning av produktdata

Dessa riktlinjer visar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare ska beräknas med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare. Riktlinjerna omfattar förutsättningar och metoder för båda varianterna:

  • årstemperaturverkningsgrad
  • årsenergiverkningsgrad

Om verkningsgraden ska användas för vidare beräkning ska redovisningen i första hand lämnas som årstemperaturverkningsgrad.

Riktlinjerna har skrivits på uppdrag från Styrgrupp Produkter av en särskild arbetsgrupp med representanter från Aircoil, Fläkt Woods, IV Produkt, REC‐Indovent, Swegon, Systemair, Vent&Energi och Voltair.

2016-02-03
Fråga:
Riktlinjerna hänvisar till Meteonorm för klimatdata. I Meteonorm kan man välja temperaturperiod 1961-1990 eller 2000-2009. Vilken period ska man välja?
Svar: Man ska välja den mest aktuella tillgängliga tidsperioden, i nuläget alltså 2000-2009.

2021-11-10
Tolkningskommentar till avsnitt 7: Första stycket bör tillämpas enligt nedan, se ändrad text i fetstil.
”Årstemperatur- och årsenergiverkningsgraden är definierad som kvoten mellan totala energibehovet för värmning av den uteluft som ventilationssystemet tillför lokalen vid balanserade flöden, utan hänsyn till  återvinning minus det, med värmeåtervinning, reducerade energibehovet för värmning och totala  energibehovet för värmning av den till lokalen till-förda uteluften, inklusive eventuell infiltration, utan  hänsyn till återvinning.”

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner