Bättre lag behövs för bättre luft

Utgiven 29 juni 2018

Sammanfattning

Utifrån studien Moderniserad ventilationskontroll skickade Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet en enkät med sex frågor om förbättrad inomhusluft till de åtta riksdagspartierna. Riksdagsenkäten visar att trots att problemen med dålig inomhusluft är både väl dokumenterade och omfattande så svarar endast tre av åtta riksdagspartier (i mars-april 2018) med ett proaktivt ja på den övergripande frågan om de ”anser att Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) bör förändras”.

Resultatet från enkätundersökningen med riksdagspartierna visar sammanfattningsvis att partierna inte är motståndare till politiska åtgärder för förbättrad inomhusluft, men samtidigt att få partier prioriterar att driva på inom regering eller riksdag för en moderniserad lagstiftning för OVK.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner