Praktiska lösningar – Brandskydd – 2014

Utgiven 1 januari 2014

Praktiska lösningar – Brandskydd

 • Hjälp till Dig som projekterar eller leder byggandet av ventilationsanläggningar.
 • Visar beprövade brandskyddslösningar för ventilationssystem.
 • Ny reviderad upplaga 2014 som är kompletterad och svarar mot alla nya och ändrade byggregler.
 • Rättelseblad till sidan 63 om isoleringstjocklekar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler.
  Ladda hem
 • Rättelseblad till sidan 38 om felplacerad R15-upphängning i figur 4.4.1.
  Ladda hem
 • Förtydliganden finns på vår webbsida
  Frågor och svar om brandskydd och ventilation

Om boken

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. ”Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation” innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar. Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan länge, och byggreglerna baseras på funktionskrav. Det ger stor frihet till alla inblandade parter, men det skapar också utrymme för misstag. Brandboken, som boken kallas av branschen, är ett konkret verktyg för alla som har med ventilation i en byggnad att göra.

2014 års upplaga är uppdaterad för att svara mot de förändringar som har gjorts i byggreglerna sedan 2004. Avsnitt har lagts till där det idag finns nya tekniska lösningar, exempelvis backströmningsskydd. Andra avsnitt har helt omarbetats, till exempel avsnittet om imkanaler. Men också de äldre godkända lösningarna finns kvar i 2014 års upplaga. Huvudredaktör och sakkunnig för 2014 års upplaga har varit Martin Borgström och Styrgrupp Brand inom Svensk Ventilation. Värdefulla synpunkter på uppläggning och innehåll har lämnats av landets främsta experter vid högskola och konsultföretag.

Innehåll:

 1. Termer och symboler
 2. Materialval
 3. Imkanaler
 4. Upphängningar, stagningar och genomföringar
 5. Schakt
 6. Aggregatrum
 7. Skydd mot spridning av brand
 8. Skydd mot spridning av brandgas
 9. Brandspjäll
 10. Mekanisk brandgasventilation
 11. Bilaga 1 Upphängningar
 12. Bilaga 2 Skyddsavstånd

Format A4, 97 sidor

Ur den gamla upplagan 2004 finns ett särtryck som vänder sig till montörer och omfattar Bilaga A-D. Observera alltså att detta särtryck ej är uppdaterat. För närvarande planerar vi inte att uppdatera särtrycket.

800kr Pris:
300kr Medlemspris:
Beställ