Broschyr om Svensk Ventilation

I det svenska bistra klimatet vistas de flesta av oss till mer än 90 procent
av vår tid inomhus. Det ställer naturligtvis hårda krav på att vi har en inomhusmiljö
som är komfortabel och hälsosam. Och vi vet att i många av
våra bostäder, skolor och arbetslokaler finns det stora brister.

Vår stora utmaning framöver är att genomföra en kraftfull energieffektivisering
av våra byggnader och samtidigt göra detta så att vi får ett
bra inomhusklimat. En inte alldeles enkel ekvation men de som har
kompetens att förverkliga detta är våra medlemsföretag.

Svensk Ventilations medlemmar ligger i framkant och är också
världsledande när det gäller energieffektiv ventilation för hälsosamma
byggnader. Med den här broschyren vill vi berätta lite om Svensk
Ventilation och vår bransch. Vi menar ju att detta är en framtidsbransch
som har en nyckelroll i vårt klimatarbete.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner