Dålig luft vanligt i skolor

Utgiven 2 mars 2017

Få skolor söker medel för att förbättra inomhusluften

Många skolor har problem med dålig inomhusluft. Regeringens satsning på bidrag till skolrenoveringar ger huvudmän möjlighet att söka stöd för att förbättra arbetsmiljön i sina skolor. Men få huvudmän tar chansen att förbättra inomhusluften. Det visar vår ny sammanställning av de inkomna ansökningarna under bidragets första år.

Enligt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets granskningar kan så många som var femte skola ha problem med inomhusluften. Sedan 1 november 2015 har huvudmän inom skolväsendet kunnat ansöka om statsbidrag hos Boverket för att renovera lokaler och bland annat förbättra ventilationen. Totalt har 1 miljard kronor avsatts under åren 2015 till och med 2018. Branschorganisationen Svensk Ventilation har sammanställt de inkomna ansökningarna och resultatet är nedslående – av Sveriges 290 kommuner har knappt en tredjedel (84) skolor som har ansökt om medel för att förbättra inomhusluften. Sammanlagt finns närmare 20 500 skolenheter i Sverige som kan ansöka om medel.

 

”I den tidigare versionen av promemorian angavs antalet ansökningar till 137 och antal kommuner där någon skola sökt stöd till 83. Dessa siffor har uppdaterats.”.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner