Den bästa ventilationen för bostäder (video)

Utgiven 14 maj 2019

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uteluftflödet i en bostad är minst fyra liter per sekund och person. Vi ville undersöka om nybyggda bostäder klarar detta. Vi mätte på samma sätt i bostäder med de två vanligaste byggsätten för ventilation i nya bostäder i Sverige: FX och FTX. Vår jämförelse visar att FX-ventilation ger otillräckligt luftflöde om någon öppnar fönstret i ett annat rum. FTX-ventilation däremot ger samma stabila luftflöde oavsett om man gläntar på fönstret i rummet intill. Svensk Ventilation rekommenderar därför den teknik som ger trygga stabila luftflöden: FTX-ventilation.

Titta på videon

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Bläddra