Drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation i entreprenader

Utgiven 5 maj 2023

Drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation i entreprenader handlar om hur drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation som följer av en entreprenad på ett branschgemensamt sätt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform, kvalitet och utförande. Innehållet har fokus och inriktning på de dokument som ska finnas vid entreprenadens avlämnande – enligt avtalade handlingar, Allmänna bestämmelser och författningar – och är av betydelse under drift- och förvaltningsskedet.

Boken är en sammanslagning av de tidigare titlarna ”Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard upphandling och innehåll” och ”Dokumentation i entreprenader” och på så sätt en samlad källa för all den dokumentation som behöver produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Innehållet vill underlätta den svåra tolkningen att läsa ut vilken dokumentation som krävs i ett enskilt projekt och som följer av entreprenadform och projektspecifika krav.

Innehållets ”Del 2 Branschstandard för DoU-instruktioner” är fortsatt en branschförankrad standard för vad som ska ingå i en drift- och underhållsinstruktion. Genom att hänvisa till boken i en teknisk beskrivning eller vid upphandling av en förvaltningsentreprenad blir det enklare att ställa rimliga och ändamålsenliga krav på drift- och underhållsinstruktionerna.

Innehållet i övrigt redogör för samhällets krav och skiljer ut vad som hör till annan dokumentation än den som ingår i drift och underhåll. Ett omfattande avsnitt med mallar, exempel och checklistor stöder texten.

Arbetet med uppdateringen har drivits i ett samarbete mellan Hans Severinson AB, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svensk Byggtjänst, med stöd av en referensgrupp med representanter från flertalet intressen. Hans Severinson med gedigen erfarenhet från byggprocessens alla led och särskilt stort engagemang i frågor som rör byggprojektens kvalitetssäkring har varit skribent.

FAKTA

Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 152 sidor

Limbundet mjukband.

739kr Pris:
635kr Medlemspris:
Beställ