Energihandboken

Utgiven 31 maj 2020

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom alltmer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla.

Boken riktar sig till installatörer, fackfolk, studenter och andra med intresse för energi i byggnader. Den tar bland annat upp kyla, värme, ventilation, varmvatten, el, belysning och driftsekonomi. Boken är skriven i samrbete mellan Energieffektiviseringsföretagen EEF, Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas Förening IF, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Svensk Ventilation.

495kr Pris:
395kr Medlemspris:
Beställ