Energisnåla installationer

Utgiven 1 maj 2011

En ny möjlighet för Sverige

Sverige och de övriga nordiska länderna driver på utvecklingen av energieffektiva ventilationslösningar. Nu har vi i samarbete med VVS Företagen, Kyl- & Värmepumpföretagen och Entreprenörföretagen tagit fram en broschyr där vi visar olika exempel på åtgärder för energibesparing.

Energieffektivisering ska gå hand i hand med bättre inomhusklimat.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner