Ett livsviktigt uppdrag

Utgiven 1 januari 2017

En presentation om Svensk Radonförening.

Svensk Radonförenings medlemmar bidrar till bättre inomhusklimat. Radonkontroll och -åtgärder är lösningen på oron över att leva i förhöjd radonhalt. Svensk Radonförenings livsviktiga uppdrag är att minska radonhalten i bostäder och därigenom minska antalet lungcancerfall.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner