Eurovent Certification – En märkning som gör skillnad

Utgiven 1 april 2014

Eurovent Certita Certification är det ledande företaget på den europeiska marknaden för certifiering av ventilations- och kylprodukter. Som oberoende part testar vi produkter för att kontrollera att deras prestanda och kapacitet stämmer överens med tillverkarens angivna uppgifter. Certifieringarna sker både enligt europeiska och internationella normer, och är sorterade i en bred flora av produktprogram som presenteras i denna fyrsidiga folder

Målet för Eurovent:s certifieringsprogram är att genom tester utförda av tredje part verifiera den prestanda tillverkaren anger. Därigenom skapas hos kunderna ett förtroende för produkterna och en konkurrens på lika villkor främjas. Genom att utnyttja certifierade produkter i sina konstruktioner, blir konstruktörernas uppgifter lättare då man inte behöver göra detaljerade jämförelser eller utföra kvalificerade tester.

Konsulter, ingenjörer och användare kan välja en produkt och vara förvissade om att katalogdata är korrekta.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner