Frisk luft ger friska barn

Utgiven 1 januari 2010

Visste du att 40% av alla barn har problem med astma och allergi?

Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

Världens största studie om hur inneklimatet påverkar barns hälsa är den så kallade Värmlandsstudien (”Dampness in Buildings and Health”). Den genomförs i samarbete med ett 20-tal universitet och institutioner i fem olika länder. Studien har letat efter sambandet mellan inneluft och barns hälsa. Ladda ner broschyren och läs mer.

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner