Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige

Utgiven 7 december 2021

Rapporten Grön Logik handlar om den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan EnergieffektiviseringsföretagenFastighetsägarna SverigeInnovationsföretagenInstallatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner