Grön Logik – Teknisk Isolering

Utgiven 4 november 2022

Rapporten Grön Logik – Teknisk Isolering handlar om den samhällsekonomiska potentialen för teknisk isolering i flerbostadshus. Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön Logik. Den har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol och Säker vatten, och har finansierats av SBUF. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner