Har ni koll på er ventilation?

Utgiven 10 november 2017

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är ett myndighetskrav som omfattar de flesta fastigheter.

78 % av småhusen och 50 % av flerbostadshusen lever inte upp till luftomsättningskraven. Bra luft är viktig för vår hälsa. Människor med nedsatt lungfunktion är särskilt känsliga. 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi. God ventilation kan halvera risken för att barn ska råka ut för astma och allergibesvär.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner