I klassrummet står luften still

Utgiven 2 oktober 2019

Modernisera regelverket för bättre inomhusluft

Elever och skolpersonal ska kunna lita på att skolan, som de tillbringar större delen av sin dag i, har god inomhusmiljö. Bra luft är grunden för god inomhusmiljö och för att de som vistas i skolan ska kunna koncentrera sig, lära och lära ut. För allergiker och astmatiker kan en dålig inomhusmiljö dessutom försämra det allmänna hälsotillståndet.

Vår enkätundersökning visar att:

  • Enbart 3 av 10 kommuner svarar att en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren trots att det är ett lagstadgat krav. Det är en tydlig minskning sedan år 2014.
  • Hälften av kommunerna anser att kommunens tillsyn behöver förbättras, det är betydligt fler än för fem år sedan.
  • I var fjärde kommun har 25 procent, eller fler, av skolorna fått anmärkning eller icke godkänt vid senaste ventilationskontrollen. Det är lika många som för fem år sedan.
  • En femtedel av kommunerna saknar rutiner kring uppföljning, vilket är samma nivå som för fem år sedan.

Svensk Ventilations förslag:

  1. Ta hänsyn till verksamheten i ventilationskontrollen.
  2. Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK införs.
  3. Möjligheten att ta ut en avgift för handläggning av OVK-ärenden införs.
Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner