Imkanal 2012:2

Utgiven 1 maj 2015

Branschrekommendationen Imkanal 2012:2 är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Den kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och förenklar för beställaren att ställa relevanta krav på det färdiga imkanalsystemet. Dock är skriften inte avsedd att åberopas i befintliga anläggningar.

Imkanal_2012Imkanal 2012 har en egen webbsida som riktar sig till byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd.

Imkanal 2012:2 baserar sig på föreskriftskrav och allmänna råd i Boverkets byggregler samt av under förordet angivna myndigheter, organisationer och företag gjorda tolkningar av regelverket, uttryckta som anvisningar och vägledningar till reglerna. Branschrekommendationen Imkanal 2012:2 har utarbetats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Entreprenörföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec. Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter på branschrekommendationen.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner