Imkanal 2022

Utgiven 31 oktober 2022

Denna branschrekommendation är avsedd att användas som utformningsunderlag inför
installation eller byggnation av imkanaler. Branschrekommendationen kan även användas
vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och förenklar för beställaren att ställa relevanta
krav på det färdiga imkanalsystemet. Dock är skriften inte avsedd att åberopas i befintliga
anläggningar.

Imkanal2022Imkanal 2022 har en egen webbsida som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av lokaler som ska användas för matlagning. Sidan riktar sig till byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur storköksventilationen behöver vara utförd. Informationen från webbsidan ozonventilation.se har lagts till på denna sida.

Imkanal 2022 baserar sig på föreskriftskrav och allmänna råd i Boverkets
byggregler samt av under förordet angivna myndigheter, organisationer och företag gjorda
tolkningar av regelverket, uttryckta som anvisningar och vägledningar till reglerna.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner