Kortlek med tips kring energieffektivisering

Utgiven 4 mars 2024

För medlemmar att beställa till energieffektiviseringskampanjen Smart drag finns en kortlek framtagen. Den primära målgruppen är yrkesroller hos fastighetsägaren såsom ägare, styrelseordföranden, VD, teknisk chef, driftschef, driftsansvarig och hållbarhetsansvarig. Kortleken är sprängfylld med kunskap och passar i synnerhet målgruppen, men även alla andra som vill veta mer om ventilation och energieffektivisering.

Målet är att fler känner till att ett optimerat ventilationssystem:

• minskar energianvändningen

• minskar driftskostnaderna

• höjer fastighetsvärdet

• påverkar klimatomställningen positivt

• ger bättre inomhusluft och hälsa

• ger bättre förutsättningar till finansiering via gröna lån i och med taxonomins fokus på hållbarhet

Beställ hem och ge bort kortlekar med smarta drag i samband med kundbesök, mässor och andra samband där du möter presumtiva nya kunder.

 

Kortleken är strukturerad enligt:

· Ruter: Ventilationsåtgärder

· Klöver: Energibesparingar

· Hjärter: Råd & Riktlinjer för hälsosamt inomhusklimat

· Spader: Andra vinster med energieffektiv ventilatio

Medlemspris 0kr Pris:
Gratis Medlemspris:
Beställ