Luftbehandlingsaggregat andra utgåvan – Eurovents handbok

Utgiven 5 april 2023

Allt du behöver veta om hjärtat i ett ventilationssystem

Eurovents handbok Luftbehandlingsaggregat (utgåva 2) ger värdefull information om luftbehandlingsteknik, användningsområden, funktioner och komponenter, energieffektivitet och livscykelkostnader, styrsystem, utformning och urval, certifiering samt standarder. Den riktar sig inte bara till producenter, utan har lika stor relevans för konsulter, installatörer, arkitekter, certifieringsorgan och alla andra som hanterar luftbehandlingsaggregat i sin vardag.

Boken är framtagen inom Eurovents samarbetsgrupp för luftbehandlingsaggregat (PG-AHU). 15 olika experter har medverkat som skribenter, många av dem från aggregattillverkare inom Svensk Ventilation.

Den här guideboken finns på både engelska och svenska. Dokumentet kan laddas ner kostnadsfritt här eller från Eurovent:s i dokumentbibliotek.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner