Luftbehandlingsaggregat – Eurovents handbok

Allt du behöver veta om hjärtat i ett ventilationssystem

Eurovents handbok Luftbehandlingsaggregat är gratis och innehåller 53 sidor praktisk och opartisk information om det väsentliga inom luftbehandling. Boken täcker luftbehandlingsaggregatens historia, olika typer/byggsätt, prestanda, funktioner, certifieringar och standarder.

Boken är framtagen inom Eurovents samarbetsgrupp för luftbehandlingsaggregat (PG-AHU). 15 olika experter har medverkat som skribenter, många av dem från aggregattillverkare inom Svensk Ventilation. Boken är en översättning av Eurovent AHU Handbook, som kan ”köpas” gratis i Eurovents webbshop.

Inloggade medlemmar kan även ladda ner en originalfil för tryck (pdf, 48 Mb).
Ladda ner 48 Mb tryckfil

Innehåll

1. Luftbehandlingsteknik – ett viktigt område
1.1 Ren luft – ett grundläggande mänskligt behov
1.2 Luftkvalitet inomhus och energieffektivitet
1.3 Användning av luftbehandlingsaggregat av hög kvalitet lönar sig

2. Grunderna
2.1 Hjärtat i ventilationssystemet
2.2 Förr och nu
2.3 Klassificering

3. Användningsområden
3.1 Allmänna ventilationssystem
3.2 Olika områden har olika krav

4. Funktioner och komponenter
4.1 Allmänna funktioner
4.2 Luftfilter
4.3 Komponenter för energiåtervinning
4.4 Komponenter för värme och kyla
4.5 Fläktar
4.6 Ljuddämpare
4.7 Befuktare och avfuktare
4.8 Blandningsmodul
4.9 Andra komponenter

5. Energieffektivitet och livscykelkostnader
5.1 Metoder
5.2 Livscykelkostnader (LCC)

6. Styrsystem
6.1 Hur luftbehandlingsaggregatets styrenhet påverkar luftbehandlingssystemet i stort
6.2 Komponenter i ett luftbehandlingssystem som kan kombineras med en styrenhet
6.3 Gränssnittets betydelse för systemet för fastighetsdrift

7. Utformning och val
7.1 Luftflöden
7.2 Dimensioner och modulutformning
7.3 Fläktar och energiåtervinning
7.4 Filter
7.5 Aggregathölje
7.6 Installation
7.7 Hygien

8. Certifiering
8.1 Betydelsen av korrekta data
8.2 Euroventcertifierade prestanda

9. Standarder
9.1 CEN-kommittéer
9.2 Standarder
9.3 EN 13053 och EN 16798
9.4 EN 1886, EN 308, ISO 16890
9.5 EU:s Ekodesign
9.6 Nationell lagstiftning och riktlinjer

10. Den europeiska aggregatindustrin
10.1 Tillverkare
10.2 Ständig strävan efter innovation
10.3 Marknadens storlek
10.4 Eurovent och luftbehandlingsaggregat
10.4 Utvalda Eurovent-publikationer

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner