Luftfilterval i flerfamiljshus

Utgiven 7 november 2019

Förenklat luftfilterval för flerfamiljshus med centrala ventilationssystem

Utgåva 2

En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har utarbetat en vägledning för filterval i flerbostadshus. Vägledningen riktar sig till bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som vill göra ett rationellt val av filter i sitt hus med hänsyn till hälsa och elförbrukning. Lägsta rekommenderade filterklass enligt ISO 16890 är ePM1 för tilluft och ePM10 för frånluft.

Den tidigare utgåvan 2013 utgick från filterklasserna enligt EN 779 och rekommenterade minst F7 för tilluft och M5 för frånluft. Länk till utgåva 1 från 2013.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner