Materialsortering vid rivning och renovering

Utgiven 1 juni 2007

Broschyren fungerar som en handbok och hjälper installatörerna att ta sin del av ansvaret för avfallshanteringen vid renoverings- och rivningsarbeten. Den ger en mycket bra praktisk vägledning.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner