Modernisera regelverket – för en bättre inomhusluft

Utgiven 19 juni 2024

6 av 10 kommuner gör inte OVK enligt lagkravet

Skolan är en plats för lärande, men också en miljö där elever, lärare och personal spenderar en stor del av sin tid. I över 30 år har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) varit lagstiftat men Endast fyra av tio kommuner svarar att en OVK genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren. Det är en förbättring sedan 2019, men det är fortfarande en majoritet av kommunerna som inte klarar lagkravet.

  • En högre andel svarar att luftkvaliteten är bra eller mycket bra, vilket är fler än för fem år sedan.
  • Endast fyra av tio kommuner svarar att en OVK genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren. Det är en förbättring sedan 2019, men det är fortfarande en majoritet av kommunerna som inte klarar lagkravet.
  • I en av tio kommuner har mer än hälften av grund- och gymnasieskolorna fått anmärkningar respektive underkänt vid OVK, vilket är samma nivå som för fem år sedan. Skälen till de låga resultaten är i hög grad desamma som 2019.
  • Många kommuner har problem med att för många människor vistas i lokalerna, relativt vad ventilationen klarar av.
  • Det är också vanligt att kommunerna gör tillsyn som går utöver kraven i OVK.

Svensk Ventilations förslag på åtgärder:

  1. OVK ska ta större hänsyn till verksamheten genom att exempelvis inkludera personbelastning. Detta stöds också av 52 procent av kommunerna.
  2. Införa enhetliga digitala OVK-protokoll samt ett nationellt register. Införandet av enhetliga digitala OVK-protokoll är något som stöds av 52 procent av tjänstemännen i kommunerna.
  3. Möjliggöra för kommuner att ta ut en avgift för tillsynen av OVK. Detta stöds av 34 procent av tjänstemännen.
Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner