Osuppfångning i spiskåpor och köksfläktar för bostäder – vägledning

Utgiven 14 februari 2022

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och marknadsför spiskåpor, men syftet är att underlätta för beställarna att välja produkter (spiskåpor och köksfläktar) och lösningar (luftflöden, installationshöjder etc) som för bort matos ur bostadskök. Den anger att man bör redovisa osuppfångning under förhållanden som ligger nära svensk praxis, och därmed göra vissa avsteg från europeisk provningsstandard.

Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp med deltagare från Svensk Ventilations medlemsföretag samt deltagare från BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Den första utgåvan 2021 behandlade enbart spiskåpor.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner