Bra Ventilation

Utgiven 10 december 2003

Rapport från ett nordiskt samverkansprojekt

Rapporten redovisar, analyserar och kommenterar de forskningsresultat kring luftkvalitet och ventilationstekniska lösningar, som genomförts under senare år. Rapporten har utarbetats av professor Anders Svensson, som tidigare var adj. professor i inneklimatteknik vid avdelningen för byggnadsfysik, Lunds Tekniska Högskola. Rapporten har tagits fram i samverkan med en arbetsgrupp bestående av representanter för de nordiska branschföreningarna i Sverige, Svensk Ventilation, Norge, NVEF och Finland, AFMAHE.

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare inom byggprocessen, dvs. till byggherrar, arkitekter och aktörer inom stat och kommun. Rapporten vänder sig i andra hand direkt till ventilationsbranschen.

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner