Redo att växla upp

Utgiven 7 december 2016

Fastighetsägare och fastighetsförvaltare i miljonprogramsområden om energieffektivisering och synen på politiska reformer.

Sveriges miljonprogramsområden har sedan länge ett omfattande upprustnings- och energieffektiviseringsbehov. Många av flerbostadshusen har stora problem med inomhusmiljön och låg luftomsättning. Svensk Ventilation presenterar här en ny rapport som bekräftar att miljonprogrammets fastighetsägare ser behoven av upprustning, men att långt ifrån alla nödvändiga åtgärder är genomförda. Bristande lönsamhet och svårighet att få finansiering är några av de viktigaste orsakerna som fastighetsägarna uppger.

Rapporten visar att:

• Under de senaste fem åren har enbart fyra av tio kartlagt och identifierat vilka åtgärder som behöver vidtas för att sänka energianvändningen i hela fastighetsbeståndet.
• Av de identifierade energibesparande åtgärderna har närmare fyra av tio fastighetsägare genomfört mindre än en fjärdedel. De samlade behoven är stora.
• Fyra av tio anger att svårigheter med finansieringen är anledningen till att identifierade åtgärder inte har genomförts.

Det finns nu en chans att förbättra boendemiljön i några av de mest eftersatta bostadsbestånden i landet. Erfarenheter från 1970-talet visar att kampanjer och åtgärder med ensidigt energifokus kan slå tillbaka med försämrad hälsa och sjuka hus i form av mögel, fukt och ohälsosam inomhusmiljö. En renovering som genomförs på rätt sätt kan både minska energibehovet och förbättra inomhusmiljön.

 

Läs rapporten ”Redo att växla upp” i sin helhet.

 

 

 

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner