Rekommenderade SFP-definitioner med beräkningar och testmetoder

Utgiven 19 november 2021

SFPv har använts inom den svenska ventilationsbranschen i gott och väl över 20 år nu. Beräkningsmetoden, som används av svenska tillverkare av luftbehandlingsaggregat, baseras på en publikation från Föreningen V, en föregångare till Svensk Ventilation, från år 1995. Den senaste uppdateringen skedde år 2000. Det finns nu ett behov av att inkludera nya krav och europeiska standarder, samt att definiera termen SFPe. Styrgrupp Produkter tillsatte 2021-02-10 en arbetsgrupp för en översyn. Styrgrupp Produkter godkände detta dokument 2021-11-10.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner