Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem

Utgiven 15 oktober 2014

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare www.rsvr.nu avser med denna branschstandard att fastställa renhetsklasser som är anpassade efter det faktiska brukandet och som fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal, besiktningsmän och rengörare kan använda för att på objektivt sätt avgöra när ett rengöringsbehov föreligger.

Att rengöra ventilationssystem är en grundläggande underhållsåtgärd som alla ventilationssystem berörs av. Det har dock visat sig svårt att enbart med hjälp av generella tidsfrister hitta en nivå som passar in för när ett specifikt ventilationssystem i verkligheten behöver rengöras. Alla system brukas olika, oavsett om de i en teknisk mening är utförda på ett likvärdigt vis. Ett rengöringsbehov omfattar ofta anläggningen i sin helhet, men kan också föreligga för endast en viss del av systemet. Omfattningen av detta dokument ersätter inte rengöringsintervall för t ex imkanaler från storkök, som för närvarande beslutas av kommunen.

Renhetsklasser enligt denna branschstandard gäller som underlag för när ett rengöringsuppdrag kan anses vara fackmässigt utfört för företag anslutna till Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Framställt av Yrkes- och teknikforum, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, 2013-2014. Texter: Petri Tuomela

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner