Spara energi med effektiv ventilation

Utgiven 30 augusti 2023

Här kan du beställa broschyren i fysisk form utan kostnad.

Ett energieffektivt ventilationssystem måste vara både rätt uppbyggt, rätt injusterat och underhållas på rätt sätt. I denna broschyr kan ni läsa om hur ni går till väga för att spara energi och energieffektivisera ert ventilationssystem.

Läs om de viktigaste åtgärderna att överväga:

  • Underhåll: I takt med att ventilationssystemen blir mer avancerade ökar också kravet på bra service och underhåll
  • Driftoptimering: Att justera drifttider, kalibrera givare med mera är lönsamma åtgärder som kan ge stora besparingar
  • Energiövervakning: Övervakning ger värdefulla underlag för val av åtgärder och att upptäcka eventuella avvikelser i tid.
  • Effektivare Luftdistribution: Rätt komponenter och dimensionering är förutsättningar för ett effektivt ventilationssystem
  • Behovsstyrning: Att anpassa ventilationsflödet till verksamheten är något som kan spara mycket energi och pengar.
  • Ombyggnad av nya installationer: Vid en ombyggnation kan man passa på att utföra olika installationsåtgärder när man ändå ska byta utrusting.

 

Vill du ha fler än 6 exemplar så går det att ändra i kundkorgen

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Beställ