Transmissionsförluster från otäta ventilationskanaler

Utgiven 4 september 2012

Hur samverkar isolering och täthet för att ge energieffektiva kanalsystem?

Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas Förening, i samråd med Energimyndigheten, har undersökt energiförlusterna från olika täta kanaler med olika isolering. Undersökningar utfördes vid SP i Borås. SP:s rapport PX21599 visar att luftläckaget i en isolerad otät kanal ger väsentligt högre värmeförluster än en tät kanal med samma isolering. Mätningar på en 315 mm kanal med 50 mm isolering visade hälften så stora värmeförluster med kanaler i täthetsklass C jämfört med kanaler i täthetsklass A. Det är alltså bäst att se till att man har täta kanaler när man ska isolera eller isolera om dem.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner