Utredning av självdragssystem i bostad enligt SWESIAQ

Utgiven 15 maj 2023

SWESIAQs nya råd om utredning av självdragsventilation i bostäder.

Självdragsråden utgår från SWESIAQ-modellens tankar om systematik vid innemiljöutredningarna och vill vara ett komplement för utredare som vill förstå hur självdragssystemet kan bidra till brukarnas innemiljöproblem.

Rapporten har sammanställts under 2022 av en arbetsgrupp inom SWESIAQ, där Svensk Ventilation har medverkat. SWESIAQ – Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate – är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Till SWESIAQ

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Bläddra