Vägledning – test och verifiering av fläktmotor för ”Fläkt i drift”

Utgiven 10 juni 2022

Denna vägledning beskriver ett generellt tillvägagångssätt för provning av fläktars funktion vid driftstemperatur som momentant överskrider den nominellt angivna maximala driftstemperaturen i datablad.

Det här dokumentet är ett tillägg till boken Fläkt i Drift. Det är framtaget av Svensk Ventilations styrgrupp brand.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner