Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Eurovent 4/23

Utgiven 24 november 2020

Denna rekommendation

  • anger riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890.
  • ger en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN ISO 16890.
  • syftar till att öka medvetenheten om energieffektiviteten hos luftfilter.

Den nya standarden EN ISO 16890, publicerad i slutet av 2016, har fastställt ett system för effektivitetsklassificering av luftfilter baserat på particulate matter (PM). Denna nya klassificering, som inför effektivitet för olika partikelstorleksområden (ePM1, ePM2.5, ePM10) erbjuder helt nya, hittills otillgängliga, möjligheter att planera inomhusluftens kvalitet. (IAQ). Dock skiljer den sig avsevärt från den gamla klassificeringen som definieras i den välkända och allmänt tillämpade standarden EN 779.

Rekommendationen riktar sig till alla yrkesverksamma inom VVS som arbetar med ventilationssystem, speciellt konsulter, fastighetsförvaltare och tillverkare av utrustning inklusive luftfilter.

Rekommendationen är publicerad av Eurovent Association och bereddes gemensamt av deltagare i produktgruppen ‘Air Filters’ (PG-FIL), som representerar en överväldigande majoritet av alla tillverkare av dessa produkter som är aktiva på EMEA-marknaden.

Det engelskspråkiga originalet kan hämtas gratis i Eurovents webbutik.
Eurovent 4/23 – 2018: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes – Third edition

 

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner