Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Eurovent 4/23

Utgiven 6 april 2022

Fjärde utgåvan

Denna rekommendation

  • anger riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890.
  • ger en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN ISO 16890.
  • syftar till att öka medvetenheten om energieffektiviteten hos luftfilter.

Standarden EN ISO 16890, publicerad i slutet av 2016, har fastställt ett system för effektivitetsklassificering av luftfilter baserat på particulate matter (PM). Denna klassificering, som arbetar med effektivitet för olika partikelstorleksområden (ePM1, ePM2.5, ePM10) gör det möjligt att planera inomhusluftens kvalitet. (IAQ). Dock skiljer den sig avsevärt från den tidigare klassificeringen som definierades i den förut välkända och allmänt tillämpade standarden EN 779.

Rekommendationen riktar sig till alla yrkesverksamma inom VVS som arbetar med ventilationssystem, speciellt konsulter, fastighetsförvaltare och tillverkare av utrustning inklusive luftfilter.

Rekommendationen är publicerad av Eurovent Association och bereddes gemensamt av deltagare i produktgruppen ‘Air Filters’ (PG-FIL), som representerar en överväldigande majoritet av alla tillverkare av dessa produkter som är aktiva på EMEA-marknaden.

Det engelskspråkiga originalet kan hämtas gratis i Eurovents webbutik.
Eurovent 4/23 – 2022: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes – Fourth edition

 

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner