Val av fläkt för brandskydd – vägledning

Utgiven 24 juni 2020

Vilken sorts fläkt ska man ha när ventilationssystemet är en del av byggnadens brandskydd?

Om ett ventilationssystem, helt eller delvis, har till uppgift att få undan rök och brandgaser är det lätt att trassla in sig bland olika temperaturkrav och standarder. Det gäller att ha koll på om fläkten ska vara en ”vanlig” fläkt eller om det krävs en särskild brandgasfläkt enligt EN 12101-3:2015.

En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har under 2019 utrett de vanligaste missförstånden bland dem som beställer fläktar. Arbetet har utmynnat i en vägledande presentationsfil som medlemsföretagen kan använda externt och internt. Presentationsfilen publiceras öppet tillgänglig och gratis i form av en pdf-fil.

Utgåva 1 publicerades 2019-12-17.
Gällande utgåva 2, publicerad 2020-06-24, är ändrad när det gäller varvtalsstyrning av brandgasfläktar.

Medlemmar kan logga in, hämta och använda den fullständiga PowerPoint-filen.

Till presentationsfilen på medlemssidorna.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner