Verkningsgrad värmeväxlare

Utgiven 3 maj 2012

Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem

Dessa riktlinjer gäller redovisning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem med avsedd användning i byggnadsventilation. Svensk Ventilation vill med dessa riktlinjer verka för att verkningsgraden i värmeväxlare redovisas för relevanta och realistiska klimatförhållanden, och på ett sådant sätt att data från olika tillverkare blir jämförbara.

Riktlinjerna anger som huvudregeln att alltid redovisa torr verkningsgrad enligt SS‐EN 308:1997, alltså:

  • Frånluft: +25 ºC, 27 % relativ fuktighet (daggpunkt +5 ºC)
  • Uteluft: +5 ºC

Observera att huvudregeln ej hindrar att verkningsgraden också redovisas för andra temperatur- och fukttillstånd.

Riktlinjerna har skrivits på uppdrag från Styrgrupp Produkter av en särskild arbetsgrupp med representanter från Aircoil, Fläkt Woods, IV Produkt, REC‐Indovent, Swegon och Systemair. Riktlinjerna lades fast 2012-05-03.

Download the document in English

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner