Virtuella Installationer, BIM

Utgiven 10 januari 2015

Svensk Ventilation har medverkat i Virtuella installationer, som har utarbetat stöd åt installatörer att komma igång med BIM och dra nytta av information från CAD-system till

  • kalkyl
  • inköp
  • logistik
  • samgranskning
  • produktionsstöd via läsplattor.

Syftet med detta SBUF-projekt har varit att öka och underlätta utnyttjandet av informationen i projektörens CAD-modell. Som hjälpmedel har projektet utarbetat ett antal dokument som kan användas i exempelvis totalentreprenader när entreprenören upphandlar konsulttjänster.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Bläddra