Åtgärder mot höga partikelhalter

En utredare ska ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i tätorter. Periodvis överskrids halterna av stora partiklar, PM10, i vissa tätorter. Enligt regeringen är syftet att åtgärda partikelproblematiken på det bästa sättet. Vi får inte glömma bort att luften utomhus påverkar luften inomhus. Viktigt att ventilera rätt och att åtminstone använda lägsta rekommenderade filterklass. Läs mer om utredningen, partiklar i luft och Svensk Ventilations vägledning för filterval för flerfamiljshus.