Avgaser kan ge demens

Forskare i Umeå rapporterar ett samband mellan avgaser och demenssjukdomar. En studie visar 40 procent högre risk för demens för den som bor i områden med mycket bilavgaser jämfört med de som bor där det är lite avgaser. Studien omfattar 2000 Umeåbor som forskarna har följt i 15 år. Läs mer eller lyssna på P1. Intervju med forskaren i P4 Västerbotten. Att säkerställa luftkvaliteten inomhus blir därmed ännu viktigare i våra tätorter. Undersökningar har visat att FTX-ventilation kan reducera avgaspartiklarna i en utsatt lägenhet på Hornsgatan i Stockholm. Läs mer