Redo att växla upp

Under Almedalsveckan presenterade Svensk Ventilation en ny enkätundersökning om bostadsbolagens inställning till renovering och energieffektivisering.

Många bostadsbolag menar att det krävs statliga stöd för att komma igång med renovering av miljonprogrammets bostadshus. Exempelvis anser många att ett särskilt ROT-avdrag till renovering och energieffektivisering skulle vara en effektiv stödform. En mer fullödig rapport kommer att presenteras i september.

Läs mer på VVS Forum.

Ladda ner Svensk Ventilations PM
Redo att växla upp – Fastighetsägare och fastighetsförvaltare i miljonprogramsområden om energieffektivisering och synen på politiska reformer.