Få skolor söker medel för att förbättra inomhusluften

Många skolor har problem med dålig inomhusluft. Regeringens satsning på bidrag till skolrenoveringar ger huvudmän möjlighet att söka stöd för att förbättra arbetsmiljön i sina skolor. Men få huvudmän tar chansen att förbättra inomhusluften. Det visar en ny sammanställning av de inkomna ansökningarna under bidragets första år som Svensk Ventilation har gjort.

Enligt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets granskningar kan så många som var femte skola ha problem med inomhusluften. Sedan 1 november 2015 har huvudmän inom skolväsendet kunnat ansöka om statsbidrag hos Boverket för att renovera lokaler och bland annat förbättra ventilationen. Totalt har 1 miljard kronor avsatts under åren 2015 till och med 2018. Branschorganisationen Svensk Ventilation har sammanställt de inkomna ansökningarna och resultatet är nedslående – av Sveriges 290 kommuner har knappt en tredjedel (84) skolor som har ansökt om medel för att förbättra inomhusluften. Sammanlagt finns närmare 20 500 skolenheter i Sverige som kan ansöka om medel.

– Så många som var femte skola har problem med inomhusluften. Nu finns statliga medel avsatta för åtgärder som kan förbättra situationen, trots det avstår den absoluta majoriteten av huvudmännen från den chansen. Det är mycket olyckligt, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

I Svensk Ventilations sammanställning sticker Södermanlands län ut, där har inte en enda skola ansökt om stöd för renoveringar kopplade till inomhusluften. Därefter följer Västernorrlands län där enbart en skola har ansökt om bidrag för luftåtgärder. Västra Götalands län har flest ansökningar om ventilationsåtgärder, totalt 31 stycken.

– När problem med inomhusluften inte åtgärdas drabbas elever och skolpersonal i form av sämre lärande- och arbetsmiljö samt astma och allergier. Nu måste både regeringen och huvudmännen höja ambitionerna för att satsningen på skolrenoveringar ska ge bättre inomhusluft i skolorna, avslutar Britta Permats.

Ta del av Svensk Ventilations sammanställning: Dålig luft vanligt i skolor

DN skriver om undersökningen: Byråkrati stoppar renovering av skolor

”I den tidigare versionen av promemorian angavs antalet ansökningar till 137 och antal kommuner där någon skola sökt stöd till 83. Dessa siffor har uppdaterats.”.