Ventilation förebygger luftburen smitta

Förutsatt att vi håller oss minst 1,5 meter från varandra så kan ventilation med normenliga uteluftsflöden minska risken att smittas av coronavirus.

Konventionell ventilation späder effektivt ut koncentrationen av de viruspartiklar som är så små att de hänger kvar i luften. Men ventilation hjälper inte mot de större viruspartiklarna som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska. Det framgår i utgåva 3 av REHVA:s rekommendation som publicerades den 3 augusti.

Rekommenderade åtgärder

Baserat på Eurovents rekommendation (2020-06-26), REHVA:s vägledning (version 3, 2020-08-03) och Arbetsmiljöverkets Smittrisker på arbetsplatsen (2020-08-28), rekommenderar vi för kommersiella och offentliga lokaler under den pågående coronapandemin följande:

  • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
  • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
  • Kör ventilationen i kontinuerlig drift. Alternativt kör igång ventilationen två timmar före och fortsätt köra två timmar efter vistelseperioden.
  • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar.

  • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den.

REHVA analyserar och ger detaljråd

REHVA har med utgåva 3 grundligt uppdaterat sin vägledning för covid-19. Avsnittet om spridningsvägar visar varför stora virusdroppar förekommer i stor mängd helt nära smittbäraren. Man förklarar också varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem.

 

Vägledningens praktiska rekommendationer för fastighetsdrift är i utgåva 3 tydligt indelade i 15 detaljområden, däribland uteluftsflöden, drifttider och återluft. Råden åtföljs dessutom av särskilda vägledningsdokument för bland annat skolor och roterande värmeväxlare.

REHVA:s vägledning


Eurovent visar andra länders vägledningar

Eurovent har gått igenom coronavägledningar från branschorgan i en rad olika länder och publicerade den 26 juni en sammanställning med länkar. Råden skiljer sig förstås på en del punkter, men gemensamt för alla är att man ska ha tillräckliga luftflöden, hålla ventilationen igång och undvika återluft.

Eurovents sammanställning


Tillförlitliga informationskällor

Myndigheterna publicerar fortlöpande senaste information på krisinformation.se.

Ytterligare ventilationsrelaterad information om coronavirus finns på följande webbplatser:

Relevant hygienisk vägledning ges i följande rekommendationer och vägledningar från Eurovent: